NIEUWS

Zomervakantie zwemles...

Lees verder

 

Afzwemmen

De examens worden bij het NRZ aangevraagd. De Nationale Raad Zwemveiligheid zorgt ervoor dat de examens steekproefsgewijs worden bezocht door rapporteurs. De rapporteurs rapporteren hun bevindingen terug. Indien nodig kan het NRZ corrigerend optreden.Op deze wijze wordt de kwaliteit in Nederland op gelijk en goed niveau gehouden. Omdat Zwemschool Annelies het afzwemniveau hoog in het vaandel heeft staan, is er besloten om volgens de eisen de NRZ op te leiden. 

UW KIND STAAT CENTRAAL EN ZWEMT AF WANNEER HET DAAR AAN TOE IS!