NIEUWS

Zomervakantie zwemles...

Lees verder

 

Huisregels

Inschrijving
Na inschrijving via onze site ontvangt u een bewijs van inschrijving. Indien er voor de zwemles van uw keuze een wachtlijst bestaat, dan is de datum van inschrijving uw volgnummer. Als er een plaats beschikbaar is/komt, wordt er met u in telefonisch overleg, een startdatum en tijd voor de lessen afgesproken. De minimim leeftijd voor het deelnemen aan de zwemles voor het A-diploma is 4 jaar.Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord met onze huisregels.

Lestijd
De lessen duren 1 uur verdeeld in minimaal 50 minuten les en maximaal 10 minuten spelen.

Duur tot het behalen van het A-diploma, B-diploma en C-diploma
Globaal genomen voor een vijfjarige ligt dit tussen de 50 tot 60 lesuren voor het A-dploma en 10 tot 15 lesuren voor een vervolgdiploma. Hoe jonger een kind begint met zwemles, hoe langer het duurt voordat een diploma behaald wordt. Dit heeft te maken met de motorische en cognitieve vaardigheden die nog in ontwikkeling zijn. Ook de inzet van het kind en de mate van absentie hebben vanzelfsprekend invloed op deze termijn. Het aantal uren zoals genoemd bij de diploma's zijn slechts ter indicatie en worden door Zwemschool Annelies niet gegarandeerd.

Diplomazwemmen
Zwemschool Annelies geeft diploma's uit van De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Dit zijn landelijk erkende zwemdiploma's. Pas als uw kind voldoet aan de door de NRZ gestelde eisen van het diploma, mag uw kind afzwemmen. Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie. Indien uw kind na het examen wil doorgaan voor het vervolgdiploma, dan dient u dit i.v.m.de planning voor het examen aan Zwemschool Annelies door te geven.

Betaling van lesgelden
U betaalt per maand vooruit met een factuur via de mail of via een doorlopende machtiging. Opzeggen kan,mits minimaal 1 maand van tevoren,schriftelijk of per e-mail.

Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, heeft Zwemschool Annelies het recht om uw kind de toegang tot het zwembad te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

Foto's tijdens de les
Wij nemen regelmatig tijdens de zwemlessen foto's van de kinderen. Dit doen wij omdat de ouders dit zelf niet kunnen doen, en het toch leuk is om beeldmteriaal te hebben van uw kind. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen.

 Restitutie van lesgeld en zwemles in de vakantie.
Uw kind heeft recht op 4 uur les per maand.Als uw zoon/dochter wegens omstandigheden niet aanwezig is tijdens de zwemles vervalt deze zwemles. Inhalen is niet altijd mogelijk. Het kan voorkomen dat uw kind  3, 4 of 5 uur zwemles per maand krijgt. Gemiddeld dus altijd 4 uur zwemles per maand. In de voorjaarsvakantie, mei- vakantie en kerstvakantie is er geen zwemles. In de zomervakantie gaan de zwemlessen gewoon door.  In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit door te geven aan Zwemschool Annelies. Indien de verwachting is dat uw kind 14 dagen ziek blijft wordt de betaling stop gezet. De eerste 2 weken zijn voor eigen risico. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

Klachten 
Heeft u een klacht? Stuur een mail naar zwemschoolannelies@gmail.com.

Wat moet er vermeld worden in het bericht?