NIEUWS

Zomervakantie zwemles...

Lees verder

 

Methode

Onze methodiek kent de volgende uitgangspunten:

1. Op een speelse kindvriendelijke wijze leren zwemmen.

2. Vertrouwen, plezier en het eigen tempo van het kind staan centraal.

3. Veel aandacht voor zwemredzaamheid, zwemveiligheid en zwemvaardigheid.

4. Aantrekkelijke, plezierige lessen die uw kind stimuleren.

5. Wij gebruiken geen drijfmiddelen, omdat wij uw kind de eigenschappen van water willen leren kennen. Ook willen wij uw kind laten ervaren wat water doet en hoe dit te gebruiken met zwemmen.

6. Wij maken wel gebruik van hulpmiddelen voor het aanleren van de techniek en ter ondersteuning van het spelenderwijs leren.

7. Wij gaan verder dan alleen techniek van de zwemslagen aanleren. Om uw kind een leven lang met plezier te laten zwemmen is naast de techniek ook automatisering van de zwemslagen nodig (dus niet verleren).

8. Onze methodiek heeft tot doel dat uw kind na het behalen van het zwemdiploma veilig en verantwoord in de moderne zwembaden kan zwemmen.