NIEUWS

Zomervakantie zwemles...

Lees verder

 

Zomervakantie zwemles

 

Nu de grote vakantie in aantocht is kunnen wij ons voorstellen dat u met de vraag zit: “wanneer mag mijn kind afzwemmen en kan ik in de vakantie zonder bandjes zwemmen?” 

 

In het algemeen is het antwoord:

1. Zodra uw kind alle eisen van het officiële NRZ diploma onder de knie heeft mag het
    afzwemmen; want dan pas is het veilig om uw kind te laten zwemmen in de moderne
    zwembaden!

2. Zolang uw kind nog geen diploma heeft is het niet verantwoord om uw kind zonder
    drijfmiddelen te laten zwemmen. 

 

Globaal gezien geldt 50 tot 60 lesuren voor het A-diploma. Aangezien wij 1x per week 50 minuten les en wat speeltijd hebben en er wegens vakanties e.d. zo’n 4  keer in een jaar geen les is kom je dan heel globaal uit op anderhalf  jaar.

Graag willen wij nog meegeven dat de  duur van de opleiding verder o.a. te maken heeft met:

-de leeftijd waarop uw kind is gestart,

-hoe watervrij uw kind was,

-hoe ver de motorische ontwikkeling is.

 

Tot slot nog graag even uw aandacht voor het volgende.

Wij vinden het prijzenswaardig dat velen van u lekker met uw kind gaan zwemmen en oefenen. Regelmatig krijgen wij dan te horen dat uw kind bij u wel doet wat het bij ons nog niet lukt en dat het bij u wel zwemt.

Bedenk dan dat dit een andere uitgangssituatie is dan hetgeen wij uw kind leren: zichzelf zelfstandig over grotere afstanden in drukte met allerlei waterbewegingen en materialen veilig en verantwoord kunnen bewegen.

Hiervoor is allereerst de juiste techniek van de zwemslagen heel belangrijk en het vrij zijn in onder, boven, over, naast, voor achter etc. van materialen en mensen bewegen in het water.

In de zomervakantie gaan de zwemlessen gewoon door!

Gemiste zwemlessen in de zomervakantie mogen alleen in de zomervakantie ingehaald worden!

Van woensdag 28 augustus tot en met zondag 22 september werken wij aan een toekomstbestendig en duurzaam zwembad.

Daarom is het hele zwembad deze periode gesloten. Op maandag 23 september openen wij weer onze deuren.